Twój-Dom
Slajd 7
Slajd 4
Slajd 6
Slajd 2

Oferujemy prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokonywanie bieżących wpisów oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Posiadamy polisę ubezpieczenia OC Zarządcy Nieruchomości za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie zarządzania nieruchomościami.

1 2 3 4

Ogłoszenia dla wykonawców

 

  • Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 26 poszukuje wykonawcy hydroforni zgodnie z posiadanym przez Wspólnotę projektem. 
     
  • Wspólnota Mieszkaniowa Wyszyńskiego 33 poszukuje wykonawcy remontu dachu budynku.
  • Szczegółowe informacje w biurze zarządcy oraz pod numerami telefonów: 609-737-020 lub 724-723-933